Trọn Gói Phú Quốc Thứ 5 Thứ 6 Hàng Tuần

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Phú Quốc