TOUR HOT

ĐỊA ĐIỂM

3.190.000 đ

3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Cần Thơ
Lịch trình: Phú Quốc
3.490.000 đ

3 Ngày 3 Đêm

Khởi hành: TP.HCM
Lịch trình: Phú Quốc
6.990.000 đ

3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: TP. HCM
Lịch trình: Phú Quốc
1.550.000 đ

2 ngày 1 đêm

Khởi hành: Phú Quốc
Lịch trình: Phú Quốc
2.850.000 đ

4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Phú Quốc
3.390.000 đ

3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Phú Quốc