TOUR HOT

ĐỊA ĐIỂM

8.590.000 đ

4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành: Hà Nội
Lịch trình: Phú Quốc
3.190.000 đ

3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Cần Thơ
Lịch trình: Phú Quốc
3.250.000 đ

3 Ngày 3 Đêm

Khởi hành: TP.HCM
Lịch trình: Phú Quốc
6.590.000 đ

3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: TP. HCM
Lịch trình: Phú Quốc
1.550.000 đ

2 ngày 1 đêm

Khởi hành: Phú Quốc
Lịch trình: Phú Quốc
2.850.000 đ

4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Sài Gòn
Lịch trình: Phú Quốc